HOME

GEORGE RECLOS

FRANK PANIS

FRANCESCO ZEZZA

PATRICIA SPINELLI

ARTICLES

FISH INDEX

PROFESSIONALS

PHOTO GALLERY

LINKS

BOOK REVIEW

AWARDS

MARINE TANK

DISCOVER MEDITERRANEAN

SIDE EFFECTS

HOBBYIST'S GALLERY

MACRO & NATURE PHOTOGRAPHY

DISASTERS WITH DAVE

MCH-DUTCH

MCH PO POLSKU

ARTYKU£Y

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΘΡΑ

ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ

 

 

 

Κατασκευάζοντας ένα Μεσογειακό Θαλασσινό Δημόσιο Ενυδρείο V

Ένα άρθρο του Αντρέα Ηλιόπουλου

Σχεδιασμός των δεξαμενών καραντίνας και των μονάδων φίλτρανσης του συστήματος – στήσιμο εξοπλισμού (τρισδιάστατα Διαγράμματα)

Δεξαμενές καραντίνας

Θα υπάρχουν πέντε (5) τέτοιες δεξαμενές στο σύστημα. Σχεδίασα τα φίλτρα που θα τις υποστηρίζουν, με τον ίδιο τρόπο που σχεδίασα το εσωτερικό φίλτρο του ενυδρείου που φιλοξενεί τα μη m’buna (haps) είδη της λίμνης Malawi του δόκτορα Γιώργου Ι. Ρεκλού το 1998.

Η ίδια αρχή και ο ίδιος τρόπος λειτουργίας:

Το νερό εισέρχεται στον πρώτο θάλαμο, μέσω over flow combs (Aqualine – Aquamedic), στηριγμένων επάνω σε αύλακες στήριξης σητών υπερχείλισης  (overflow comb holders) της ίδιας εταιρείας, από το επάνω και από κάτω μέρος του θαλάμου.

Αυτός ο πρώτος θάλαμος θα εξυπηρετεί ως θάλαμος χημικών μέσων (SAC). Λόγω της υψηλής ποιότητας του χημικού μέσου (medium), θα το χρησιμοποιώ ταυτόχρονα και ως βιολογικό υπόστρωμα, αφού η φοβερά πορώδης επιφάνειά του μου επιτρέπει τέτοια λειτουργία.

Ο δεύτερος θάλαμος θα πληρωθεί με εκατό λίτρα (100 l) bactoballs και ο τρίτος θα στεγάζει την αντλία νερού που θα επιστρέφει το φιλτραρισμένο, πλέον, νερό πίσω στο λειτουργικό χώρο της δεξαμενής.

Θα πρέπει να είδατε την ανυπαρξία μηχανικών μέσων, αλλά θα τα αποφύγω συστηματικά, μιας και τα αιωρούμενα σωματίδια θα καθιζάνουν, τόσο στον πρώτο όσο και στον τρίτο θάλαμο, από όπου θα απομακρύνονται τακτικά με σιφώνιο.

 

Αυτό είναι το τρισδιάστατο διάγραμμα και η κάτοψη των δεξαμενών καραντίνας.

Διαστάσεις (εκατοστόμετρα)

Θάλαμοι

Μήκος
Βάθος
Ύψος

Όγκος (λίτρα)

Διαστάσεις δεξαμενής

150

100

90

1.350

Θάλαμος χημικών μέσων φίλτρανσης

25

25

90

56,25

Θάλαμος βιολογικού υποστρώματος

50

25

90

112,50

Θάλαμος αντλίας νερού

25

25

90

56,25

Καθαρός όγκος νερού

150

100

80

1.200

1

Είσοδος νερού – Θάλαμος χημικών μέσων φίλτρανσης

2

Bactoballs

3

Επιστροφή του νερού στη δεξαμενή

4

Καθαρός όγκος νερού

 Ιδιοκατασκευασμένα Φίλτρα Wet-Dry

Ο καλός φίλος και συνεργάτης μας Τάκης Τσάμης, είχε την καλοσύνη να εκπονήσει – εκτός των άλλων –  και τα τρισδιάστατα διαγράμματα των πλαστικών ιδιοκατασκευασμένων φίλτρων που σχεδίασα, για να υποστηρίξουν τα ενυδρεία του Δημόσιου μεσογειακού Ενυδρείου.

  Τα trickle plates, με μεγάλο αριθμό οπών, που αναγκάζουν το νερό να εισέρχεται στο θάλαμο φίλτρανσης υπό μορφή σταγονιδίων, είναι τοποθετημένα στην κορυφή της κατασκευής (πλαστικό κουτί).

Περί τα τριάντα έξι λίτρα (36 l) bactoballs θα πληρώσουν το θάλαμο του κουτιού φίλτρανσης, χωρίς να καθιστούν αυτά, μόνιμα βυθισμένα σε νερό.

Στο κάλυμμα της κορυφής του φίλτρου υπάρχουν ανοιγμένες δύο (2) τρύπες. Μία (1) με διάμετρο τριών τετάρτων της ίντσας (¾”), που παίζει το ρόλο της εισόδου του νερού στο φίλτρο και άλλη μία (1) διαμέτρου δώδεκα χιλιοστομέτρων (12 mm).

Η δεύτερη τρύπα αποτελεί την είσοδο αέρα στο θάλαμο φίλτρανσης, ούτως ώστε τα αζωτοαντιδρώντα χρήσιμα βακτηρίδια να τροφοδοτούνται με άφθονο αέρα, αφού χρειάζονται το οξυγόνο για να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν, ο οποίος θα εισέρχεται στο θάλαμο με φυσική εισρόφηση (χωρίς μηχανική ή άλλη βοήθεια).

Τέλος, η έξοδος του νερού από το φίλτρο θα έχει διπλάσια διάμετρο (2 x) από την είσοδο, δηλαδή μιάμιση ίντσα (1½”), ώστε να αποφευχθεί να πλημμυρίσει ο θάλαμος από νερό. 

Τα bactoballs έχουν τεράστια ωφέλιμη επιφάνεια που φτάνει τα τριακόσια τετραγωνικά μέτρα ανά κυβικό μέτρο όγκου bactoballs (300 m²/m³).

Τα μεγαλύτερα ενυδρεία θα υποστηρίζονται από δύο (2) φίλτρα σε αντίθεση με τα μικρότερου όγκου που θα φέρουν μόνο ένα (1) τέτοιο φίλτρο.

Το πλεονέκτημα αυτών των πλαστικών – ειδικά κατασκευασμένων σφαιρών για χρήση σε βιολογική φίλτρανση – είναι πως καταλαμβάνοντας μικρό όγκο, ίσο περίπου με το δύο – ελάχιστο – έως οκτώ – μέγιστο – τοις εκατό (2% – 8%), δύο τοις εκατό (2%) εν προκειμένω, περίπου του όγκου του νερού που επιθυμεί κανείς να φιλτράρει, αποδίδουν καλύτερο έργο από ότι τα φίλτρα των οποίων τα υλικά φίλτρανσης βρίσκονται πάντοτε βυθισμένα σε νερό. Η έρευνα μας πληροφορεί για ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) καλύτερη απόδοση φίλτρανσης, από ότι παρουσιάζει ένα συνηθισμένο φίλτρο. Η ποσότητα υποστρώματος στα τελευταία θα πρέπει να καταλαμβάνει το ελάχιστο διπλάσιο (2 x) και το μέγιστο οκταπλάσιο (8 x) όγκο από ότι στα ξηρού – υγρού τύπου φίλτρα.

2

Trickle plate

3

Χώρος τοποθέτησης SAC

4

Χώρος τοποθέτησης βιολογικού υποστρώματος (bactoballs)

5

Σήτες συγκράτησης υλικών (grate plates)

6

Είσοδος αέρα (12 mm)

7

Έξοδος νερού (1½”),

8

Είσοδος νερού (¾”)

Κείμενο: Ηλιόπουλος Αντρέας, Φωτογραφίες: Γιάννης Ξανθάνης &  MCH (Γ.Ρεκλός), Διαγράμματα: Τάκης Τσάμης

Η επιμέλεια του Ελληνικού MCH γίνεται εξ' ολοκλήρου από τον Ανδρέα Ηλιόπουλο, στον οποίο οφείλεται άλλωστε και η ύπαρξη της ελληνικής έκδοσης.

Back ] Up ] Next ]

Site Search 

Contact us

       

Malawi Cichlid Homepage © 1999-2006. All rights reserved.